Ako pomôcť

Prečo podporiť

Momentálne sme občianskym združením. Hospodárenie občianskych združení je zo zákona neziskové, preto všetky príjmy investujeme do chodu vzdelávacej skupiny. Dary používame vo forme nákupu pomôciek, platieb za prevádzkové náklady.

Prevádzku vzdelávacej skupiny je nutné dofinancuvávať zo súkromných zbierok, z príspevkov členov, z príspevkov rodičov.

Čo práve potrebujeme

Veľká vďaka všetkým, ktorí nám doteraz venovali nábytok, zariadenie, kvety, nástenky, vybavenie učební, hudobné nástroje, mikroskop a všetko bez čoho by sme s deťmi nevedeli tvoriť viac!