Denný letný tábor 25. - 28. júl 2022

S OZ Pre Radosť - 4-dňový denný tábor

Termín: 25. - 28. júl

Vek: 6 - 10 r.

Cena: 115 € / dieťa (v sume je zarátaný obed a olovrant, pitný režim)

Na cestovanie SAD a vlakom deti používajú svoje karty alebo hotovosť.

Podrobnosti zašleme emailom.

Pre záväzné prihlásenie sa je potrebné sa nahlásiť na vs.preradost@gmail.com alebo na čísle +421949194114 resp. +421904362658