Denný letný tábor 6. - 8. júl 2022

S OZ Pre Radosť - 3-dňový denný tábor

Termín: 6. - 8. júl

V čase: 7.30 - 16.00

Vek: 6 - 10 r.

Cena: 90 € / dieťa (v sume je zarátaný obed a olovrant, pitný režim)

Na cestovanie SAD a vlakom deti používajú svoje karty alebo hotovosť.

Podrobnosti zašleme emailom.

Pre záväzné prihlásenie sa je potrebné sa nahlásiť na vs.preradost@gmail.com alebo na čísle +421949194114 resp. +421904362658