Denný letný tábor

S OZ Pre Radosť - každý deň nový výlet

Termín: 12. - 16. júla

V čase: 8.00 - 16.00

Cena: 100 € / dieťa

Pre záväzné prihlásenie sa je potrebné sa nahlásiť na vs.preradost@gmail.com alebo na čísle +421949194114 resp. +421904362658