Hravá matematika Prešov

Vstup trval 90 minút a my sme všetci nemrhali ani sekundou celý čas.