Hry s Aďkou

Prebiehajú intuitívne hry pre deti vo veku 5 - 10rokov v čase 17.00 -18.00h. Deti zažijú samé seba v hrách, výzvach, v bezpečnom a nehodnotiacom prostredí.