Predzápisové stretnutie do nultého ročníka a do ročníkov

Najbližšie stretnutie 28.4. 2021 (streda) o 16.30h.

Stretnutie sa uskutoční pomocou aplikácie ZOOM. Prebiehať bude s rodičmi, ktorých zaujíma:

Oplatí sa dnešné deti učiť inak?

Chcete, aby Vaše dieťa ostalo kreatívne?

Prosíme, vyplňte nám tento formulár: