Východoslovenská galéria

Zúčastníme sa vybranej prehliadky a následne tvoríme s galerijnými pedagogičkami.