Školáci

„Ľudská ruka odhaľuje myseľ.“ Maria Montessori

Výučba cudzích jazykov

Radi by sme deťom od prvého mesiaca v našej vzdelávacej skupine dali možnosť zažiť cudzí jazyk. Spolupracujeme s uznávanou lektorkou, majiteľkou jazykovej školy, učiteľom s 13 ročnou praxou, ktorá bude sprevádzať naše deti najprv 1 x 60min zážitkovou hodinou týždenne, neskôr 2 x 60min hodinou týždenne.

Hudba

Hudba je ľudská činnosť, ktorá prospieva deťom po mnohých stránkach. Výchova v oblasti hudby a pohybu ponúka deťom možnosť prejaviť sa, prejaviť svoje pocity, zážitky a predstavy. Vo vzdelávacej skupine sa deti v pravidelných intervaloch stretávajú s kvalifikovaným učiteľom hudby. Sú vedené k tomu, aby zažívali hudbu prostredníctvom hier, piesní, tanca, rytmických aktivít, špeciálnych podujatí aj tichej hudby, ktorú počuť v triedach. Ďalej sa zoznamujú so zvukmi rôznych hudobných nástrojov a učia sa rozoznávať nástroje sluchom.

   

Program telesnej výchovy a zdravovedy

V tejto oblasti sa Vzdelávacia skupina usiluje povzbudiť deti k tomu, aby rástli a aby sa aj zdravým spôsobom vyvíjali. Vedieme ich k tomu, aby dokázali urobiť v oblasti svojho zdravia a kondície dobré rozhodnutia. Deti v Montessoriovskej triede sa neustále hýbu. Hýbu sa pri učení, pri naťahovaní sa aj pri presune k novým aktivitám. Hýbu sa na hodinách telesnej výchovy a ak to dovoľuje počasie, sú vonku aspoň dve hodinu denne. Výskumníci neustále dokazujú, že rastúce detské telíčka potrebujú pravidelný pohyb – potrebujú ho na fyzický vývin, aby boli zdravé, aby sa dokázali vyrovnávať s emocionálnymi zmenami, aby sa mohli sústrediť a zostať čulé. V našej vnútornej telocvični, ktorá je priestranná a vybavená množstvom vhodného športového náradia, robia deti množstvo vekovo primeraných pohybových aktivít pod vedením kvalifikovaného učiteľa telesnej výchovy.

Výtvarná výchova, Arteterapia

V našej vzdelávacej skupine dbáme na sebavyjadrenie dieťaťa po každej stránke. Do popredia vystupujú aj aktivity smerujúce k umeleckej tvorbe. Úzka spolupráca s Východoslovenskou galériou a jej programy pre deti a mladých, naše osobné vzdelávania a školenia v tejto oblasti – upevňujú kladné vnímanie k tejto oblasti.

Divadlo

Rolová hra je prirodzene sa vyskytujúce hravé správanie sa, ktoré sa objavuje postupným rozvojom detskej pamäti, predstavivosti a schopnosti symbolizovať. Opakované zahranie rôznych rolí umožní deťom oživiť ich predošlé skúsenosti a súčasne aj nacvičiť si budúce situácie. Pomôcky vo vzdelávacej skupine podnecujú aj k spontánnej rolovej hre, ale príťažlivosť tejto aktivity sa využíva aj pri predstavení modelov správania sa. Aby sme podnietili predstavivosť detí, poskytujeme im vhodné materiály, iniciujeme scenáre rolovej hry, príležitostne dávame návrhy alebo kladieme otázky.