Učitelia

Macakova

Michala Mačáková

Nadšenec inovatívneho vzdelávania a inovatívnych prístupov vo výchove a vzdelávaní. Chápem, že učenie sa je prirodzenou potrebou každého dieťaťa. Od narodenia. Som mama a sprievodca detí v našej vzdelávacej skupine. Aktuálne študujem druhý rok a pripravujem sa na kurze „MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI PEDAGÓG ZŠ“ pod záštitou OZ MontePlus v Bernolákove.

Mám absolvovaných 10 stupňov vzdelávania u pani Štarkovej, Alfamilia. Tiež som absolvovala kurzy a semináre, workshopy na SVK a v ČR venujúce sa rešpektujúcemu prístupu v komunikácii a výchove dieťaťa, rozvoju jeho kvalít a darov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa som nadobudla na Prešovskej Univerzite v rokoch 2003-2008.