Zápis detí

 

 Nástup do 1.ročníka

 • dieťa prvé dva mesiace v hre, spoznávaní nami dospelými, hľadanie vzájomných potrieb, schopností dieťaťa
 • po ucelenom obraze nastáva výučba v blokoch, medzipredmetové vzdelávanie - cez vzdelávacie portály preberáme matematiku v geografii, čítanie v "Dobrých správach" na nástenke, stimulujeme vlastný záujem dieťaťa - škola pre dieťa nie dieťa pre školu
 • prvé hodnotenie o postupe dieťaťa preto dostáva rodič prvý krát na konci novembra
 • slovné hodnotenie na vysvedčení
 • bez hodnotenia, známkovania, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, u nás sú dôležité cnosti - mierumilovnosť, dobroprajnosť, umiernenosť, viera v dobré konce, spravodlivosť ako usporiadanie nášho konanie v pracovnej skupine
 • deti pracujú v skupinách, vytvárajú spoločné diela, plagáty, predstavenia, učia sa hrať na flaute
 • telesná výchova, hudobná výchova, anglický jazyk, etická výchova, výtvarná výchova, going out teda expedícia každý týždeň
 • k deťom pristupujeme individuálne, ale vždy je dôležitý dialóg učiteľ - rodič - žiak
 • deti vedieme k samostatnosti

 

Prestup do vyšších ročníkov:

 • citlivo pristupujeme k dieťaťu, ktoré zažívalo vzdelávanie prvý rok, dva úplne inak ako my
 • pomáhame mu uvoľniť sa a nájsť zmysel a krásu v dennej príprave, ktorá ale prvé dva mesiace je voľnejšia, je o spoznaní sa a nastavení komunikácie s nami dospelími ale aj ostanými deťmi
 • vypracúvavame si denné učebné plány, stále sme v dialógu aby dieťa skutočne rozumelo prečo vykonávame tie ktoré činnosti
 • učíme ho vnímať zmysel vo vytváraní vlastného portfólia a odovzdávame mu postupne do rúk jeho vzdelávanie
 • ak objavíme v dieťati nadanie - ihneď reagujeme na vytváraní podnetného prostredia aj pre toto dieťa a vedieme konzultácie s rodičmi
 • vítame účasť rodičov na týždenných expedíciách, sme spolutvorcami triednej klímy

Predškoláci a deti s odloženým nástupom do prvého ročníka:

 • ucelený koncept pre aritmetiku, geometriu, geografiu, biológiu a anglický jazyk
 • dostatok pohybových aktivít denne - rozvoj celostnej osobnosti
 • výučba sa rovnocenne udeje vonku na záhrade, ako aj v učebni
 • množstvo pokusov a neustále prijímanie "že chyba je náš najlepší motor a kamarát" 
 • zážitková pedagogika
 • lesná pedagogika
 • účasť na enviro súťažiach
 • inšpirovaný pedagogikou Marie Montessori

Prínos pre dieťa:

 • pocit bezpečia, vonkajší – viem kde som, kde sa nachádzam a s človekom ktorým som, sa cítim bezpečne, t.j. rozumie mojim pocitom, môžem sa ho pýtať, môžem objavovať svoj záujem
 • pocit bezpečia, nielen vnútorného – dieťaťa samého seba (je v poriadku kým som), môj život má smer, moja činnosť má zmysel, viem krátkodobo plánovať a učiť sa získavať nové vedomosti
 • môžem sa učiť svojim tempom a svojimi možnosťami, teda keď nerozumiem napr.v danom momente sčítavaniu, je to v poriadku, mám svoje aktivity (dieťa sa môže samé rozhodnúť, či chce pracovať napr. so zmyslovým materiálom)
 • rozvoj celistvej osobnosti – kto som, čím som, kým nie som

Prínos pre rodinu:

 • mať doma dieťa, ktoré dokáže spoznávať svoj záujem a napĺňať svoje vzdelávacie potreby
 • mať doma dieťa, ktoré sa dokáže rozhodnúť za seba
 • mať doma dieťa, ktoré vyjadruje svoje nálady, city, dokáže popísať súvislo čo sa s ním deje

Ak máte záujem alebo otázky, napíšte nám:
vs.preradost@gmail.com